top of page
Chúng tôi là ai?

Chen & Associates là một tổ chức chuyên nghiệp với nhịp độ phát triển nhanh. Tại C&A, chúng tôi tập trung vào tìm kiếm các giải pháp tốt nhất cho  tất cả khách hàng, các đối tác, các nhà môi giới và toàn thể nhân viên của chúng tôi.
Chúng tôi bao gồm những người chân thành, chăm chỉ, và luôn sẵn sàng nâng cao trình độ nhằm phát triển vượt bậc hơn các giá trị tiêu chuẩn. Chúng tôi không bao giờ dừng chân, không bao giờ dừng lại. Ở C&A,  chúng tôi sẽ luôn không ngừng tiến về phía trước.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp

Insurance Producer
Mortgage Services
Stock Market Graph

Dịch vụ bảo hiểm 

Chen & Associates cung cấp bảo hiểm tốt nhất cho mọi nhu cầu bảo hiểm của bạn. Bằng cách duy trì phương pháp tiếp cận nghiêm ngặt lấy khách hàng làm đầu, chúng tôi đã xây dựng được một danh sách khách hàng tiềm năng và đầy chất lượng

Dịch vụ thế chấp

Chen & Associates cung cấp các lựa chọn thế chấp để đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng. Đặt nhu cầu của khách hàng ngay từ đầu và cam kết cung cấp cho khách hàng các chương trình cho vay chất lượng cao.. Chúng tôi đang sử dụng sự kết hợp thành công giữa các sản phẩm, quy trình, công nghệ và con người để biến khách hàng của chúng tôi thành những chủ nhà hạnh phúc.

Quản lý tài sản

Chen & Associates đang xây dựng mối quan hệ thông qua sự tin tưởng và kiến thức để cung cấp dịch vụ bảo mật chất lượng và lời khuyên tập trung vào lợi ích tốt nhất của bạn. Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn sản phẩm có quyền truy cập vào cả các sản phẩm tính phí và hoa hồng.

Xem Tóm tắt Mối quan hệ Khách hàng của Chúng tôi

Team của chúng tôi

Stanley Chen

Stanley Chen,  CFP® 

Người Hoạch Định Tài Chính

Trưởng Phòng Vay

NMLS # 2136564

Janice Chen

Janice Chen

Giám Đốc Điều Hành

Emily Zhang

Emily Zhang

Quản Lí Vận Hành

Suzanne Zou

Suzanne Zou

Giám đốc dịch vụ khách hàng

Liz Yang

Liz Yang

Trợ Lí Dịch Vụ Khách Hàng 

20220912124746.jpg

Quản Lí Quan Hệ Đối Tác

IMG_9736_retouch.jpg

Lucas Kong

Người làm Vay Tín Chấp

Logo.png

Mimi Nguyen

Quản lí văn phòng
Trưởng Văn Phòng Bảo Hiểm

Logo.png

Hieu Do

Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng

Logo.png

Rhea Manansala

Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng

bottom of page